25 Noýabr, 2023 / Aşgabat
Demo Day
Innowasiýa telekeçilik baýramçylygy
Türkmenistanyň ilkinji "StartUp Academy" biznes inkubatorynyň topary Sizi innowasion telekeçilik baýramçylygyna çagyrýar!

2020-nji ýyldan başlap, "MCT Agenсy" atly konsalting kompaniýasynyň "StartUp Academy" biznes inkubatory başlangyç kärhanalary goldamak üçin işleri alyp barýar we häzirki wagtda Türkmenistanda "Startup" medeniýetini ösdürmek üçin giňişleýin maksatnamany durmuşa geçirýär.
Demo Day - bu biznes inkubatoryň geçiren programmasynyň uçurymlarynyň startup taslamalarynyň bäsleşigi.
Demo Day StartUp Academy - Türkmenistanda innowasiýa telekeçilik tarapyndan ykrar edilen baýramçylyk!
StartUp näme?
StartUp - bu birnäçe aýratynlyklara eýe bolan, innowasion işewürlik taslamalary bolup, maýa goýumlaryň önümçiligi ýaly häsýetleri bar.
132
Gatnaşyjylar
72
StartUp uçurymlary
38%
Işleýän startup-lar
Baýramçylygyň tertibi

14:00-14:30 Açylyş dabarasy

 

14:30-16:30 Uçurymlaryň pitch-lary

 

16:30-18:00 Netijeleri jemlemek we ýeňijileri sylaglamak

 
Pitch

Pitch — bu uçurymlaryň işleriniň netijesiniň we öz innowasion önümlerini ösdürmek boýunça meýilnamasynyň jemleýji prezentasiýasy. Uçurymlar çykyş edenden soň, ekspert emin agzalary we biznes angellary (maýa goýujylar) tarapyndan iň gowy startup taslamalary saýlanýar.
Geçen ýyllaryň Demo Day-lary
Inkubasiýa programmasynyň hemaýatkärleri, Güýz-2023

Platina hemaýatkär

Altyn hemaýatkär

Kümüş hemaýatkärler

Maglumat hemaýatkär

10 Ýyl Abadançylyk şaýoly (Moskowskiy köçesi), Aşgabat, Türkmenistan
Nebit we gaz kompleksiniň medeni we işewürlik merkezi
25 Noýabr 2023, 14:00
  • ТуркменистанАшхабадКультурно-деловой центр нефтегазового комплекса
  • +99361130929
  • academy@mctagency.com
icon - /uploads/s/3/a/g/3agqcffpvxjn/img/full_uGIpKa7p.png
icon - /uploads/s/3/a/g/3agqcffpvxjn/img/full_bYPy7aY0.png
© StartUp Academy